มีเทคนิคช่างประปาอีกอย่างหนึ่งในงานเดินท่อประปาภายในบ้าน คือการตัดต่อท่อเพื่อเพิ่มจุดใช้งานก๊อกน้ำประปาภายในบ้าน ซึ่งงานประปาก็ถือเป็นหนึ่งในขั้นตอนการติดตั้งระบบท่อของการสร้างบ้าน เคยเจอมั้ยครับก่อนที่จะทำการตัดต่อท่อเพื่อเพิ่มจุดใช้น้ำบริเวณต่างๆ น้ำในบริเวณบ้านก็ไหลดีอยู่ พอตัดต่อท่อเสร็จ ลองเปิดน้ำดู ปรากฏว่าก๊อกบางตัวน้ำไหลเบา หรือบางตัวน้ำไม่ไหลเลย เป็นเพราะอะไร?