เกร็ดเล็กๆน้อยๆสำหรับการถมดินรอบๆบริเวณบ้านเพิ่ม เพื่อแก้ไขดินทรุดรอบบริเวณบ้าน      ผมคิดว่าหลายๆคนที่ซื้อบ้านในเขต กทม.และเขตใกล้เคียงน่าจะเคยเจอปัญหาดินทรุดรอบบริเวณบ้าน หลังจากอยู่มาได้ซักหนึ่งปีหรือสองปี ดินรอบๆบริเวณบ้านก็ยุบลงเรื่อยๆเหมือนบ้านผมในรูปบนนี้ บ้านหลังนี้ผมอยู่มาสองปีกว่าๆมาสังเกตดูก็พบว่าดินรอบๆบริเวณบ้านยุบลงไปประมาณ 12 เซนติเมตร (ในรูปบนจะสังเกตเห็นคราบแนวดินเก่าติดอยู่ที่ผนัง)