ก่อนที่จะเริ่มขุดหลุมทำการก่อสร้างฐานราก เพื่อทำการสร้างบ้าน ก็ต้องทำการตีผังบ้านก่อนครับ เพื่อกำหนดแนวเส้น Grid line และ ค่าระดับของตัวบ้าน เอาไว้อ้างอิงเวลาเราจะหาแนวหรือระยะต่างๆของบ้าน เช่น การหาแนวคานคอดิน หาแนวระยะศูนย์กลางเสา ฯล เป็นต้น ถ้าเราไม่ตีผังแล้วทำจุดอ้างอิงไว้บนผัง เวลาจะวัดระยะต่างๆและหาค่าระดับต่างๆจะวัดจากไหนละครับ อันนี้พูดถึงการสร้างบ้านนะครับ แต่ถ้าเป็นงานก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น ก่อสร้างอาคารสูง หรือ ห้างสรรพสินค้า โรงงาน อันนี้ส่วน