Monthly Archive:: August 2012

การหาฉากบ้าน งานก่ออิฐ ฉาบปูน การหาแนวฉากปูกระเบื้อง

     การจะก่ออิฐ หรือฉาบปูน หรือแม้กระทั่งการปูกระเบื้อง หรืองานอะไรก็แล้วแต่ในงานก่อสร้างบ้านนั้น จำเป็นอย่างยิ่งต้องมีการหาแนวเส้นฉากหรือการหาฉากบ้านเสียก่อน มิฉะนั้นแล้วหากทำไปโดยไม่มีการหาแนวฉากก่อน ก็จะทำให้บ้านมีการบิดเบี้ยวหรือไม่ได้ฉากกันของตัวบ้าน ดูกันง่ายๆว่าบ้านหลังนั้นทำงานก่ออิฐ ฉาบปูน หรือปูกระเบื้องได้ฉากหรือไม่ ก็ดูที่กระเบื้องพื้นครับ มองดูตรงขอบกระเบื้องหรือที่กระเบื้องเป็นเศษ(จะอยู่บริเวณขอบ) ถ้าเศษกระเบื้องเท่ากันแสดงว่า ก่ออิฐ ฉาบปูน ปูกระเบื้อง

ติดตั้งปั๊มน้ำ ระบบประปาในบ้าน

     จริงๆแล้วในรูปนี้ผมได้ย้ายตำแหน่งปั๊มน้ำจากหลังบ้านมาไว้ข้างโรงจอดรถหน้าบ้าน ซึ่งจะเรียกว่า ติดตั้งปั๊มน้ำ ก็ไม่ผิดครับ เพราะเป็นการรื้อออกมาติดตั้งใหม่ทั้งหมด เนื่องจากผมต้องการใช้สอยพื้นที่ตรงจุดเดิมของปั๊มซึ่งเป็นลานซักล้างเพื่อทำเป็นครัวนั่นเอง ผมจะอธิบายเรื่องระบบการต่อท่อประปาให้ฟังนิดหนึ่งครับ – ในรูปให้ดูจากจุดเริ่มต้นของลูกศร ท่อเส้นนี้จะเป็นท่อที่น้ำออกจากถังเก็บน้ำเพื่อส่งเข้าบ้าน (รูปบนสุด) – ระบบจ่ายน้ำเข้าบ้านจากในรูปจะมีอยู่ 2 ระบบ คือ