สำหรับการทำฝ้าเพดานฉาบเรียบ ก็ยังมีอีกขั้นตอนหนึ่งที่ผมยังไม่ได้เอ่ยถึง ก็คือขั้นตอนการขัดฝ้าฉาบเรียบ ขั้นตอนนี้จะทำหลังจากที่ช่างทำฝ้าเพดานได้ทำการฉาบฝ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะทำการทาสีฝ้าเพดานก็ต้องทำการขัดฝ้าฯบริเวณที่ฉาบไปก่อนหน้านี้ จุดประสงค์ก็เพื่อให้ฝ้าเพดานเรียบเนียนสวยงาม เพราะหากไม่ขัดก่อน รอยฉาบฝ้าฯจะเห็นเป็นรอยนูนไม่สวยงามยิ่งเมื่อกระทบแสงไฟแล้วยิ่งเห็นรอยนูนชัดเจน