แนะนำไว้เป็นไอเดีย แต่งสวนบ้าน เล็กๆน้อยๆ ที่นอกจากจะเป็นการตกแต่งบ้านแล้ว ยังเป็นการช่วยแก้ปัญหาสำหรับบ้านที่มีรั้วหน้าบ้านเป็นรั้วเหล็กโปร่ง ซึ่งบางท่านก็มองว่าดูโล่ง โจ่งแจ้งจนเกินไป ทำให้คนที่ผ่านไปมาบริเวณหน้าบ้านเมื่อมองเข้ามาก็จะเห็นภายในบ้าน ทำให้ดู