หลังจากย้ายท่อน้ำทิ้ง (floor drain) เรียบร้อยแล้ว ก่อนจะเทปูนทรายปรับระดับ