บางคน(หรือหลายคน) อาจสงสัยว่า มันเป็นยังไงอาการบานประตูกระพือที่ว่านี้… ลักษณะของอาการบานกระพือที่ว่านี้ ก็คือ บานประตู