ทำบัวปูนขอบหน้าต่าง อีกหนึ่งวิธี

บัวปูนขอบหน้าต่าง

     ทำไมผมถึงบอกว่า ทำบัวปูนขอบหน้าต่าง อีกหนึ่งวิธี ก็เพราะว่าบทความที่ผ่านๆมาผมพูดถึงการติดตั้งบัวปูนโดยใช้บัวปูนปั้นสำเร็จรูป แต่สำหรับวิธีนี้ไม่ใช่บัวสำเร็จรูปครับ เป็นการใช้อิฐมวลเบามาทำบัวภายนอกบ้าน เมื่อดูในรูปบนนี้จะเห็นว่าบ้านหลังนี้ก่ออิฐทำผนังบ้านโดยการใช้อิฐมวลเบาทั้งหลัง รวมถึงการทำบัวรอบๆบ้านด้วย ถามว่าแล้วจะแข็งแรงมั้ย? บัวจะหลุดร่วงลงมาหรือไม่? ไม่หลุดหรอกครับถ้าเลือกใช้วัสดุให้ถูกชนิดกัน เช่น ถ้าก่ออิฐมวลเบาก็ต้องใช้ปูนก่อสำหรับอิฐมวลเบาโดยเฉพาะ จะทำให้อิฐยึดเกาะกันแน่น ตัวผนังบ้านเป็นอิฐมวลเบาส่วนบัวก็เป็นอิฐมวลเบา การทำบัวตกแต่งผนังบ้านภายนอกโดยใช้อิฐมวลเบาไปแปะกับผนังบ้านที่ทำจากอิฐมวลเบา และใช้ปูนสำหรับก่ออิฐมวลเบาเป็นตัวประสาน ก็ถือว่าเลือกใช้วัสดุได้ถูกต้องเข้ากัน ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการยึดเกาะ อย่างที่ผมเคยบอกไว้ว่าบัวปูนเป็นวัสดุตกแต่งบ้าน เพื่อให้บ้านเกิดความสวยงาม ไม่ได้ทำเพื่อจุดประสงค์ให้รับน้ำหนัก ดังนั้นถ้าไม่มีคนขึ้นไปเหยียบหรือเอาน้ำหนักอะไรไปพาดบนหลังบัวโอกาสที่จะหลุดลงมาก็มีน้อยครับ นอกเสียจากว่าช่างติดตั้งไม่ดีเอง

* ผมอยากจะเตือนอยู่นิดหนึ่ง สำหรับท่านที่ต่อเติมบ้าน เช่น ทำหลังคายื่นออกมาหน้าบ้าน, ข้างบ้าน, หลังบ้าน แล้วช่างฯชอบเอาเหล็กจันทันหลังคาไปพาดบนบัวปูน ให้บัวปูนรับน้ำหนักโครงหลังคา ระวังหลังคาจะยุบลงมานะครับ(ถ้าหลังคาไม่ยุบ บัวก็จะหลุดลงมา) บัวไม่ใช่ส่วนของโครงสร้างบ้านที่สามารถรับน้ำหนักโครงหลังคาได้นะครับ ดูดีๆนะครับ

มาเข้าเรื่อง บัวปูนขอบหน้าต่าง กันต่อครับ

ในรูปบนช่างฯก็จะแปะอิฐมวลเบาที่จะทำบัวไปจนรอบกรอบหน้าต่างแล้วนะครับ โดยใช้ปูนสำหรับก่ออิฐมวลเบาเป็นตัวยึด ไม่ได้ใช้สกรูหรือตะปูตอก

ส่วนรูปล่างนี้ก็จะเป็นการจับเซี้ยมที่ขอบอิฐที่จะใช้ทำบัว ต้องจับเซี้ยมก่อนนะครับหลังจากแปะอิฐแล้วทิ้งไว้ให้ปูนแห้งและแน่นดีแล้วไม่อย่างนั้นขอบบัวจะไม่ตรงและเซี้ยมยังช่วยบังคับให้บัวได้ขนาดความกว้างตามที่กำหนด (ดูช่องหน้าต่างที่ผมทำลูกศรชี้อันนี้จับเซี้ยมแล้ว ส่วนช่องด้านขวาแปะอิฐเสร็จแล้วรอจับเซี้ยมต่อ)

ติดบัวปูน

จับเซี้ยมเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการฉาบปูน (ปูนที่ใช้ฉาบก็ต้องเป็นปูนสำหรับฉาบอิฐมวลเบา)

กล่าวโดยสรุปสำหรับการทำ บัวปูนขอบหน้าต่าง วิธีนี้ ก็จะมีขั้นตอนหลักๆอยู่ 3 ขั้นตอน

1. แปะอิฐมวลเบาเข้าไปที่ผนัง

2. จับเซี้ยม

3. ฉาบปูน

ก็เอาไว้ดูเป็นอีกแนวทางหรืออีกหนึ่งทางเลือกสำหรับท่านที่กำลังก่อสร้างบ้าน เพื่อใช้ในการตกแต่งบ้านนะครับ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.