ทำประตูบานเลื่อนรั้ว หน้าบ้าน

ทำประตูบานเลื่อนรั้วหน้าบ้าน
     งานทำประตูบานเลื่อนรั้วเหล็กหน้าบ้าน ก็เป็นงานอีกขั้นตอนหนึ่งของการสร้างบ้าน งานทำรั้วบ้านและประตูรั้วก็จะอยู่ช่วงท้ายๆของการก่อสร้างแล้วครับก็คือช่วงที่บ้านใกล้เสร็จ มาดูกันครับว่าการติดตั้งประตูเลื่อนรั้วหน้าบ้าน มีอุปกรณ์ที่สำคัญหรือจำเป็นอะไรบ้าง และมีวิธีติดตั้งอย่างไร?

การสร้างบ้านโดยออกแบบให้ใช้ประตูเลื่อนเหล็กเป็นประตูรั้ว อุปกรณ์ที่สำคัญตัวหนึ่งที่จำเป็นต้องใช้ในการติดตั้งบานประตูรั้วคือ ล้อประคอง (ดูที่รูปครับ)

ล้อประคองเหล็ก

***ล้อประคอง มีหน้าที่ประคองและบังคับประตูบานเลื่อนรั้วไว้ไม่ให้หลุดหรือล้ม และยังทำหน้าที่เป็นลูกล้อสำหรับเมื่อเวลาเราเลื่อนประตู ล้อประคองก็จะหมุนตาม เพื่อไม่ให้เกิดการเสียดสีมาก ถ้าล้อประคองชำรุดมันก็จะไม่หมุนเวลาเราเลื่อนบานประตู แต่ก็ยังใช้งานได้ มันยังกันหรือประคองประตูไว้ไม่ให้ล้ม แต่เวลาเลื่อนแล้วมันไม่หมุนตามขอบประตูด้านบนก็จะเกิดการเสียดสีทำให้เป็นรอยและสึกกร่อนและเกิดมีเสียงดังในขณะเลื่อน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องดูแลหรือใส่จาระบีบ้างเพื่อหล่อลื่นล้อประคอง

การออกแบบบ้านโดยใช้ประตูบานเลื่อนเหล็กทำประตูรั้วหน้าบ้าน มีวิธีติดตั้งอย่างไร? (ดูในภาพครับ ผมจะอธิบายประกอบ)

ใส่ล้อประคองประตูรั้ว

-ตัวบานประตูเลื่อนรั้ว จะเชื่อมเหล็กฉากติดขอบด้านบนหรือใช้เป็นเหล็กตัวยูคว่ำ(เหล็กกล่องที่มี3ด้าน)เชื่อมติดด้านบนประตู(ด้านในบ้าน) เพื่อเป็นรางให้ล้อประคองและทำหน้าที่ปิดล้อประคองด้วย(ล้อประคองจะอยู่ภายในราง) แล้วค่อยยกตัวบานประตุมาวางบนรางเลื่อนตั้งไว้ให้ได้ฉากโดยเชื่อมเหล็กยึดค้ำไว้ แล้วเชื่อมเพลท(เหล็กฉาก)ที่ใส่ล้อประคองไว้ให้ยึดติดกับเสาที่เราตั้งไว้เพื่อติดตั้งล้อประคอง โดยให้ล้อประคองสอดอยู่ในรางประตู (ตัวล้อประคองก็จะเปรียบเสมือนเดือยล็อคบานประตูไว้โดยสามารถหมุนตามการเลื่อนของประตูได้)

-ตัวหยุดล้อเลื่อนหรือตัวหยุดประตู จะมีอยู่ 2จุดที่รางเลื่อนประตูด้านล่าง

1.ก็คือบริเวณหัวประตูสำหรับหยุดล้อคู่หน้า เมื่อเราตั้งประตูบานเลื่อนรั้วหน้าบ้านแล้วก็จะต้องมีเสารับประตู เมื่อเราปิดประตูบ้านบานประตูก็จะไปชนกับเสารับประตู(เสานี้ให้เชื่อมหูสำหรับใส่กุญแจล็อคประตูด้วย) แต่ต้องมีตัวหยุดล้อ โดยการเชื่อมเหล็กเพลาเล็กๆไว้ที่รางด้านล่างเพราะถ้าเราเลื่อนปิดประตูอย่างแรงตัวบานเลื่อนจะไปกระแทกเสารับประตูที่เชื่อมติดเพลทที่ฝังอยู่ในเสาปูนทำให้เสาเกิดการแตกร้าวเสียหายได้ จึงจำเป็นต้องเชื่อมตัวเบรกล้อไว้ที่รางล้อ เพื่อช่วยเบรกแรงกระแทกที่ตัวบานประตูจะไปกระแทกกับเสารับโดยตรง

***ก็เอาเศษเหล็กเพลานั่นแหละมาเชื่อมยึดเป็นตัวเบรคล้อ (ตำแหน่งที่ลูกศรชี้)

ตั้งเสารับประตูเลื่อนหน้าบ้าน

ใส่รางประตูเลื่อนหน้าบ้าน

2.ตัวเบรกล้อที่ท้ายราง ใช้สำหรับขณะเปิดประตู เมื่อเราเปิดประตูเลื่อนจนสุดบานก็ต้องมีตัวเบรคล้อที่รางล้อประตูด้านล่างครับ ไม่อย่างนั้นก็เปิดหรือเลื่อนกันเพลินจนเตลิดตกราง

***ยังมีตัวปิดหัวรางและท้ายรางล้อประคองด้านบนอีก มีประโยชน์คือ ช่วยปิดรางทำให้สวยงามมองไม่เห็นล้อประคอง และยังช่วยเสริมป้องกันการเลื่อนเปิดจนตกราง (ตัวปิดรางบนจะทำงานร่วมกับตัวหยุดล้อท้ายราง)

การสร้างบ้านโดยทำประตูบานเลื่อนรั้วแบบนี้ก็เป็นหลักการหรือวิธีที่ใช้ทำประตูบานเลื่อนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นบานเลื่อนสแตนเลส,ประตูบานเลื่อนอัลลอยด์ ซึ่งการทำบานเลื่อนแบบนี้สามารถมาติดตั้งเป็นประตูเลื่อนรีโมทในภายหลังได้

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.