ทำโครงสร้างบ้าน โดยการประกอบชิ้นส่วนสำเร็จรูป

 
     นี่เป็นอีกหนึ่งวิธีการสร้างบ้านที่ผมได้ควบคุมงานก่อสร้างมา วิธีนี้เป็นการหล่อชิ้นส่วนต่างๆของโครงสร้างบ้านมาจากโรงงานแล้วนำมาประกอบบนที่ดินที่ได้จัดเตรียมไว้ ชิ้นส่วนที่นำมาประกอบนี้จะทำเฉพาะส่วนที่เป็นโครงสร้างบ้านเท่านั้นนะครับ เช่น คานคอดิน เสา คานชั้นสอง พื้นห้องน้ำ บันได ค.ส.ล เป็นต้น

การสร้างบ้านชุดนี้จะแตกต่างจากการก่อสร้างปกติที่ผมทำอยู่ เพราะปกติจะไม่ใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูปมาประกอบ จะใช้วิธีการก่อสร้างในพื้นที่จริงเลย เช่น การผูกเหล็ก การตั้งไม้แบบ การค้ำยัน การเทคอนกรีตหล่อเสา คาน พื้น บันได ก็จะทำในพื้นที่จริงเลยไม่ใช้วิธีการนำชิ้นส่วนที่หล่อเสร็จแล้วมาประกอบทีละชิ้นส่วนแบบนี้ มาดูกันครับ (ในที่นี้ทำฐานรากบ้านเสร็จแล้วนะครับ ซึ่งการทำฐานรากก็จะทำในที่ แล้วค่อยยกคานและเสามาวาง)

คานคอดินสำเร็จรูป

ประกอบคานคอดิน หรือคานชั้น 1 (สังเกตดูจะเห็นคานในรูปถูกวางลงบนบ่าซึ่งยื่นออกมาจากคานหลัก ตอนประกอบให้แน่นก็จะมีการเชื่อมยึดแผ่นเพลทที่อยู่ริมคานด้านบนบริเวณหัวคานทั้งสองด้าน และบริเวณหัวคานทั้งสองด้านก็จะมีรูทะลุลงไปถึงบ่าที่รองรับด้านล่างเพื่อหย่อนเหล็กสลักลงไปกันคานพลิกหลุดแล้วเก๊าท์อุดรูด้วย nonshrink)

บันได ค.ส.ล สำเร็จรูป

ติดตั้งบันได ค.ส.ล

พื้นห้องน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป

ติดตั้งพื้นห้องน้ำ พื้นห้องน้ำที่ยกมาติดตั้งจะถูกหล่อมาเป็นชิ้นเดียวพร้อมทั้งทำขอบกันน้ำมาด้วย รวมทั้งการบล็อคช่องท่อและการใส่ข้อท่อส้วมและข้อต่อท่อน้ำทิ้งมาด้วยเลย

คานชั้นสองสำเร็จรูป

ประกอบคานชั้น 2 ลักษณะหรือวิธีการติดตั้งก็คล้ายๆกับการติดตั้งคานชั้นหนึ่ง ในส่วนของคานหลักที่พาดระหว่างเสา ก็จะมีบ่ายื่นออกมาจากเสาเพื่อรองรับคาน ส่วนการยึดติดให้แน่นก็ทำเหมือนกันกับคานชั้นหนึ่ง)

โครงสร้างบ้านสำเร็จรูป

ประกอบคานชั้น 2 เสร็จแล้ว

ส่วนของการติดตั้งเสาจะเป็นท่อนเดียวติดตั้งรวดเดียวทั้งชั้น 1และชั้น 2

สำหรับการทำโครงสร้างบ้านด้วยวิธีนี้ ในมุมมองของผมซึ่งเป็นผู้ควบคุมงาน ผมชอบวิธีนี้เพราะมันสะดวก, รวดเร็ว, แม่นยำ, และพื้นที่บริเวณหน้างานก็สะอาดเรียบร้อย ไม่รกเกะกะเต็มไปด้วยไม้แบบ ไม้ค้ำยัน นั่งร้าน กองเหล็ก, เศษลวดเศษตะปูก็ไม่มี สิ่งเหล่านี้ที่ผมกล่าวมาจะเป็นตรงกันข้ามหากใช้วิธีการก่อสร้างแบบปกติ, การตรวจงานก็ง่าย ไม่ต้องปีนขึ้นไปบนค้ำยันหรือไม้แบบแล้วเดินบนเหล็กเสริมคาน เวลาตรวจงานก็ใช้วิธีเดินไต่ไปตามคานอย่างที่เห็นในรูปนี่หละครับ ก็เสียวอยู่เหมือนกัน ไม่ต้องถามนะว่าถ้าตกลงมาจะเป็นยังไง… การประกอบโครงสร้างบ้านอย่างที่เห็นทั้งหมดนี้ (รูปล่างสุด) ใช้เวลาประมาณ 2 วันครึ่ง หากรวมทั้งเก็บงาน เก๊าท์รอยต่อต่างๆให้เรียบร้อย เต็มที่ใช้เวลาประมาณ 3วัน ซึ่งการประกอบชิ้นส่วนโครงสร้างบ้านแบบหล่อมาสำเร็จแล้วนี้เครื่องจักรที่สำคัญสำหรับงานนี้ก็คือ โมบายเครน ที่ต้องใช้ในการยกชิ้นส่วนเหล่านี้ขึ้นไปติดตั้ง

การสร้างบ้านแบบนี้ในความคิดผมๆว่ามันเหมาะสำหรับการสร้างบ้านขาย หรือสร้างบ้านในปริมาณมากๆ ในลักษณะหมู่บ้านจัดสรรนั่นแหละครับ แต่การสร้างบ้านบนที่ดินตัวเองเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยเอง ก็ไม่จำเป็นต้องสร้างด้วยวิธีนี้ เว้นเสียแต่ว่ามีข้อจำกัดหลายอย่าง เช่น ที่ดินจำกัดไม่มีที่วางหรือกองวัสดุเพียงพอ, มีปัญหาเรื่องการใช้เสียงหรือต้องการใช้เวลาก่อสร้างในพื้นที่ให้น้อยที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ ฯล หรือท่านใดจะลองใช้วิธีนี้ในการสร้างบ้านของตัวเองก็ได้นะครับ ลองศึกษาดูเรื่องต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆเปรียบเทียบกับการก่อสร้างแบบปกติดูก่อน

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.