หล่อเสาคอนกรีต-ทำโครงสร้างบ้าน

เทปูนหล่อเสาบ้าน
     มาดูขั้นตอนการสร้างบ้านกันต่อ งานหล่อเสาคอนกรีต ก็เป็นงานโครงสร้างต่อจากงานพื้น หลังจากที่ทำพื้นชั้น 2 เสร็จหมดแล้วก็จะเป็นการ ทำโครงสร้างบ้านส่วนที่เป็นเสาเพื่อรองรับโครงหลังคาในขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนการหล่อฯเสาบ้านก็ไม่มีอะไรมากครับ

1. ตีเส้นแนวเสา
2. ต่อทาบเหล็กเสา
3. เข้าแบบสำหรับหล่อคอนกรีตเสา และตรวจสอบการได้ดิ่งของแบบหล่อให้เรียบร้อย
4. เทคอนกรีตลงแบบ
5. แกะไม้แบบ+บ่มคอนกรีต (อาจใช้พลาสติกคลุม หรือ ฉีดด้วยน้ำยาบ่ม)

เทคอนกรีตเสาบ้าน
***รูปนี้ก็เป็นการเข้าแบบเหล็กเตรียมหล่อเสาคอนกรีต

ครับขั้นตอนก็มีแค่นี้ ก็เป็นอันจบขั้นตอน สำหรับในกรณีที่ออกแบบมาให้ใช้โครงเหล็กหลังคาวาวงพาดที่หัวเสาก็ต้องมีการฝังแผ่นเหล็ก(Plate) เพื่อรองรับโครงเหล็ก และจะได้เอาไว้เชื่อมยึดโครงหลังคาให้แน่นอันนี้ก็ต้องเชื่อมฝังก่อนเทคอนกรีตเสาบ้าน

*ก่อนปิดแบบหล่อเสาต้องใช้ลูกปูนผูกที่แกนเหล็กเสาหรือเหล็กปลอกเสาเพื่อบังคับแบบหล่อไม่ให้ติดกับเหล็กเสา

2 Comments
  1. ชาย
    January 6, 2016 | Reply
    • foreman
      January 7, 2016 | Reply

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.