งานกระจก Archive

วิธีตัดกระจกพร้อมคลิปวิดีโอ

     สำหรับการสร้างบ้าน ในขั้นตอนการติดตั้งประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม หรือยูพีวีซี ก็จะมีงานตัดกระจกเข้ามาเกี่ยวข้อง ต้องมีการใส่กระจกที่บานประตู-หน้าต่าง ปัญหาก็คือ เมื่ออยู่ไปตัวแผ่นกระจกที่ติดอยู่ตามบานประตูหรือหน้าต่างเกิดแตกเสียหาย ท่านที่อยากจะลองซ่อมหรือเปลี่ยนกระจกที่บ้านเอง แต่ไม่รู้วิธีตัดและไม่รู้ว่าช่างกระจกใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง วันนี้ผมมีคลิปวีดีโอสาธิตวิธีตัดกระจกมาให้ชม เป็นกระจกที่เหลือจากการติดตั้งแล้ว ช่างก็เลยนำมาตัดเป็นแผ่นเล็กๆ เพื่อจะนำไปเก็บไว้ใช้สำหรับทำหน้าต่างบานเกร็ด ซึ่งวิธีการก็

อยากติดตั้งฉากกั้นอาบน้ำที่บ้าน ทำอย่างไร?

     การติดตั้งฉากกั้นอาบน้ำ จุดประสงค์ก็เพื่อแบ่งส่วนการใช้สอยของห้องน้ำออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนแห้งกับส่วนเปียก ทำให้การใช้งานห้องน้ำเป็นสัดเป็นส่วน เมื่อเราอาบน้ำ, พื้นหรือผนังทั้งหมดจะได้ไม่เปียกเลอะเทอะทั้งหมด ทำให้ดูสะอาดสะอ้านน่าใช้งาน สำหรับห้องน้ำที่ไม่ได้แยกเป็นส่วนเปียกและส่วนแห้งไว้ก่อนในตอนสร้างบ้าน อยากจะแยกออกเป็นส่วนเปียกส่วนแห้ง เพื่อติดตั้งฉากกั้นอาบน้ำในภายหลังได้หรือไม่? ได้ครับ แต่ก็ต้องดูว่า ในห้องน้ำมันมีพื้นที่พอให้เรากั้นได้ โดยไม่ติดขัด เช่น ไม่โดนชักโครก, ไม่ติดอ่างล้างหน้า ฯล และ พื้นที่ไม่