การจะก่ออิฐ หรือฉาบปูน หรือแม้กระทั่งการปูกระเบื้อง หรืองานอะไรก็แล้วแต่ในงานก่อสร้างบ้านนั้น จำเป็นอย่างยิ่งต้องมีการหาแนวเส้นฉากหรือการหาฉากบ้านเสียก่อน มิฉะนั้นแล้วหากทำไปโดยไม่มีการหาแนวฉากก่อน ก็จะทำให้บ้านมีการบิดเบี้ยวหรือไม่ได้ฉากกันของตัวบ้าน ดูกันง่ายๆว่าบ้านหลังนั้นทำงานก่ออิฐ ฉาบปูน หรือปูกระเบื้องได้ฉากหรือไม่ ก็ดูที่กระเบื้องพื้นครับ มองดูตรงขอบกระเบื้องหรือที่กระเบื้องเป็นเศษ(จะอยู่บริเวณขอบ) ถ้าเศษกระเบื้องเท่ากันแสดงว่า ก่ออิฐ ฉาบปูน ปูกระเบื้อง