คลิปวีดีโอวิธีตัดกระเบื้อง 1

ตัดกระเบื้องเข้ามุม

     ดูตามคลิปเลยครับ จริงๆ แล้วคลิปวีดีโอวิธีตัดกระเบื้อง ผมถ่ายไว้เยอะ แต่มันออกมามืดๆ ดูไม่ชัด คงเป็นเพราะผมปรับกล้องไม่เป็น หรือ อีกอย่างก็คือกล้องผมมันโหล ก็เลยมีอันที่พอดูได้ไม่กี่อัน ก็ลองชมกันดูครับ ในการสร้างบ้านขั้นตอนการปูกระเบื้องจริงๆไม่ใช่ว่าจะปูกระเบื้องให้ได้เป็นแนวตรงหรือการตัดเศษกระเบื้องจะต้องเป็นแนวตรงเสมอไป จะต้องมีการตัดเศษเป็นแนวโค้งบ้าง, เฉียงบ้าง, เป็นรูปมุมบ้าง ทั้งนี้แล้วแต่สภาพหน้างานหรือสถานที่ๆปูกระเบื้อง เช่น ปูฯพื้นไปชนกับเสาโค้งก็จะต้องตัดกระเบื้องให้โค้งตามแนวเสา หรือไปเจอเหลี่ยมเสาก็จะต้องตัดให้กระเบื้องเป็นเหลี่ยมตามแนวเสา เป็นต้น


สำหรับในคลิปฯก็จะเป็นการตัดกระเบื้องโดยการใช้เครื่องมือที่ช่างปูกระเบื้องเรียกกันว่า”ลูกหมู” ใช้ใบตัดกระเบื้องขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว(ใบเหล็ก) และจะสังเกตุเห็นว่าลักษณะการตัดเป็นการตัดทำมุมหรือตัดเป็นช่องตามหน้าเสาเพื่อเวลาเอากระเบื้องไปปูจะได้ปูสวมเข้าไปตามรูปทรงของเสาได้ ซึ่งการตัดแบบนี้ไม่สามารถใช้แท่นตัดกระเบื้องตัดได้จึงจำเป็นต้องใช้ลูกหมูตัด และกระเบื้องที่ตัดลักษณะนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการปูกระเบื้องบริเวณมุมเสา หรือมุมผนัง ถ้ามีคลิปวีดีโอวิธีตัดกระเบื้องที่ชัดๆกว่านี้แล้วผมจะเอามาลงเพิ่มเติมให้ดูในภายหลังครับ

**คลิปฯนี้เป็นอันใหม่ที่ผมเปลี่ยนแล้วนะครับ ชัดกว่าเดิม

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.