ก่ออิฐบล็อกทำแบบหล่อฐานรากบ้าน

ก่ออิฐบล็อกทำแบบหล่อฐานราก

     ที่เห็นในรูปด้านบน ไม่ใช่บ่อเลี้ยงปลานะครับเป็นการ ก่ออิฐบล็อกทำแบบหล่อฐานรากบ้าน พอดีช่วงที่ทำงานก่อสร้างบ้านอยู่ในหน้าฝนก็เลยมีน้ำขังอยู่ข้างใน ซึ่งเมื่อถึงขั้นตอนก่อนที่จะเทคอนกรีตจริงๆก็จะต้องสูบน้ำหรือวิดน้ำออกให้หมดและทำความสะอาดภายในให้เรียบร้อย

นี่ก็เป็นเทคนิคก่อสร้างอีกหนึ่งเทคนิคในการทำแบบเพื่อหล่อคอนกรีตให้เป็นรูปทรงตามที่ต้องการ(ตามที่แบบก่อสร้างกำหนดไว้) ซึ่งโดยปกติทั่วไปแล้วส่วนใหญ่ก็จะเคยเห็นการหล่อคอนกรีตฐานรากบ้านโดยใช้ไม้ทำแบบหล่อหรือใช้แบบเหล็ก โดยมีการตียึดโยงค้ำยันรอบๆไม้แบบเพื่อป้องกันแบบหล่อแตกในขณะเทคอนกรีต

แต่การทำแบบหล่อฐานรากบ้าน โดยการก่ออิฐบล็อกจะไม่มีการค้ำยัน เป็นการก่ออิฐธรรมดาเหมือนการก่อผนังบ้านหรือก่อกำแพงรั้วนั่นเอง เมื่อก่ออิฐเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ให้แข็งตัวก็ถือว่าเป็นอันเสร็จขั้นตอนการทำแบบหล่อฯแล้ว

หลายคนอาจเกิดคำถามว่า แล้วทำไมต้องใช้วิธีก่ออิฐทำแบบหล่อ? วิธีนี้ดีกว่าการใช้แบบไม้หรือแบบเหล็กอย่างไร?

ถ้าในมุมมองของผมๆว่าผลลัพธ์ที่ได้ก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่หากใช้เทคนิคในการทำงานให้ถูกวิธี ผลลัพธ์ที่ว่านี้ก็คือ ไม่ว่าจะใช้แบบไม้,แบบเหล็กหรือแบบที่ทำจากการก่ออิฐ ก็สามารถหล่อคอนกรีตออกมาได้ดีเหมือนกัน แต่สาเหตุที่เลือกใช้อิฐบล็อกมาทำแบบหล่อส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือเหตุผลอย่างอื่น เช่น

-ต้องการความรวดเร็วในการทำงาน ในกรณีที่มีปัญหาไม่มีไม้แบบ, หรือสั่งซื้อไม้แบบแล้วได้วัสดุช้า หากรอก็จะทำให้เสียเวลา ก็นำอิฐบล็อกมาใช้ก่อทำแบบหล่อแทน

-ในมุมมองของเจ้าของบ้านที่จ้างผู้รับเหมามาสร้างบ้าน โดยเป็นผู้ซื้อวัสดุเองทั้งหมด จ้างผู้รับเหมาเฉพาะค่าแรง พอสร้างบ้านเสร็จไม้แบบก็เหลือไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเพราะไม่ได้ทำอาชีพก่อสร้าง กองทิ้งไว้ก็รกบ้าน ก็ต้องวางแผนการใช้วัสดุก่อสร้างโดยใช้วิธีลดการซื้อไม้แบบลงด้วยการใช้วิธีก่ออิฐบล็อกทำแบบหล่อฐานรากบ้าน วิธีนี้ไม่ต้องใช้ไม้แบบพอเทคอนกรีตเสร็จแล้วก็สามารถกลบหลุมได้เลย ไม่ต้องเสียเวลารื้อแบบและประหยัดค่าแรงในส่วนของการรื้อแบบด้วย

-แต่ในมุมของผู้รับเหมาที่รับก่อสร้างบ้านเป็นอาชีพ เขาก็จะใช้แบบเหล็กหรือแบบไม้เพราะสามารถนำกลับมาใช้หมุนเวียนได้อีกหลายครั้ง พูดง่ายๆว่าลงทุนครั้งเดียวแต่สามารถนำกลับมาทำงานหรือทำมาหากินได้หลายครั้ง

ทำแบบหล่อฐานรากด้วยอิฐบล็อก

สรุปก็คือ การใช้อิฐบล็อกทำแบบหล่อก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์, วัตถุประสงค์,มุมมองและความต้องการของผู้ใช้ บางคนอาจมองเรื่องประหยัดต้นทุนค่าวัสดุ บางคนอาจมองเรื่องประหยัดระยะเวลา ก็แล้วแต่มุมมอง แต่เป้าหมายก็คือใช้เป็นแบบหล่อคอนกรีตได้เหมือนกัน และผลลัพธ์ก็คือหล่อฐานรากออกมาได้เหมือนกัน

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.