อยากติดตั้งฉากกั้นอาบน้ำที่บ้าน ทำอย่างไร?

ติดฉากกั้นอาบน้ำ

     การติดตั้งฉากกั้นอาบน้ำ จุดประสงค์ก็เพื่อแบ่งส่วนการใช้สอยของห้องน้ำออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนแห้งกับส่วนเปียก ทำให้การใช้งานห้องน้ำเป็นสัดเป็นส่วน เมื่อเราอาบน้ำ, พื้นหรือผนังทั้งหมดจะได้ไม่เปียกเลอะเทอะทั้งหมด ทำให้ดูสะอาดสะอ้านน่าใช้งาน

สำหรับห้องน้ำที่ไม่ได้แยกเป็นส่วนเปียกและส่วนแห้งไว้ก่อนในตอนสร้างบ้าน อยากจะแยกออกเป็นส่วนเปียกส่วนแห้ง เพื่อติดตั้งฉากกั้นอาบน้ำในภายหลังได้หรือไม่? ได้ครับ แต่ก็ต้องดูว่า ในห้องน้ำมันมีพื้นที่พอให้เรากั้นได้ โดยไม่ติดขัด เช่น ไม่โดนชักโครก, ไม่ติดอ่างล้างหน้า ฯล และ พื้นที่ไม่แคบจนเกินไป (ทางที่ดีควรสอบถามไปทางผู้ติดตั้งก่อนว่าต้องมีพื้นที่อย่างน้อยเท่าไหร่) และอีกอย่างหนึ่งบริเวณที่เราจะติดตั้งฉากกั้นห้องน้ำนั้น ต้องมีจุดระบายน้ำทิ้งที่พื้น(Floor drain) ด้วยนะครับ ถ้าไม่มีก็ต้องทำการเดินท่อระบายน้ำทิ้งที่พื้นก่อน

เมื่อเราได้กำหนดขนาดหรือแนวของพื้น ที่เราจะติดตั้งฉากกั้นอาบน้ำแล้ว ก็ทำเป็นขอบยกขึ้นมาโดยรอบ (***ขอบอาจจะสูง 5 ซ.ม. กว้าง 10 ซ.ม. ) ไอ้ขอบนี้เอาไว้ทำอะไร? ก็เอาไว้กั้นน้ำไงครับ และเอาไว้เป็นฐานสำหรับติดตั้งฉากกั้นด้วยครับ หรือจะใช้เป็นถาดรองสำเร็จรูปก็ได้ (แต่ถ้าเป็นฉากกั้นแบบด้านเดียวเหมือนในรูปบน จะไม่มีถาดรองต้องทำขอบขึ้นมาเอง)

ทำฉากกั้นห้องน้ำ

รูปนี้ทำยกขอบไว้รองรับฉากอาบน้ำ (เป็นแบบกั้นด้านเดียว)

 

ผมอยากแนะนำว่าก่อนทำ ควรเลือกชนิดหรือแบบที่จะใช้ติดตั้งฉากกั้นอาบน้ำไว้ก่อน แล้วสอบถามกับทางร้านหรือผู้ให้บริการติดตั้งว่า พื้นที่ของเรามีขนาดเท่าไหร่ สามารถติดตั้งแบบไหนได้บ้าง ต้องใช้แบบไหนจึงจะเหมาะสมกับพื้นที่ของเรา และเขาต้องการให้เราเตรียมพื้นที่ในห้องน้ำอย่างไร?ก่อนติดตั้ง เมื่อเราได้รายละเอียดแล้วก็ให้ช่างรับเหมาทำการเตรียมพื้นที่ตามที่ทางผู้ติดตั้งกำหนด

***การกำหนดขนาดของขอบ เช่น ความกว้างหรือความสูงของขอบ ควรสอบถามทางผู้ติดตั้งก่อนว่าต้องทำขนาดเท่าไหร่จึงจะพอดีกับขนาดของตัวเฟรม แต่ถ้าไม่อยากทำเป็นขอบขึ้นมาแบบนี้ ก็ซื้อถาดรองฉากกั้นมาด้วยเลยก็ได้เขาจะมีเป็นชุดของเขาอยู่แล้วครับ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.