วิธีติดตั้งบันไดไม้แบบฝังพุก ตอน 2

ติดตั้งลูกนอนบันไดแบบฝังพุก
     สำหรับเครื่องมือหลักๆที่ใช้ในการติดตั้งบันไดไม้แบบฝังพุก ก็เป็นเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ในการสร้างบ้านอยู่แล้ว สามารถนำไปใช้ได้กับงานอื่นๆ ซึ่งก็จะมีดังในรูปข้างล่างนี้… ก็คือ

1. สว่านไฟฟ้าสำหรับเจาะไม้ (ตัวเล็ก) อันนี้เอาไว้สำหรับเจาะไม้ ช่างทำบันไดก็จะใส่ดอกสว่านสำหรับเจาะไม้บันไดไว้เลย แยกกันกับสว่านเจาะปูนจะได้ไม่เสียเวลาเปลี่ยนดอกสว่านสลับไปมา

2. สว่านสำหรับเจาะปูน (สว่านตัวใหญ่) สว่านตัวนี้ช่างฯก็ใส่ดอกสว่านสำหรับเจาะปูนไว้เลย สำหรับสว่านเจาะปูนตัวนี้จะมีระบบเจาะแบบกระแทกด้วย ซึ่งจำเป็นมากสำหรับงานเจาะปูนถ้าสว่านไม่มีระบบกระแทก จะทำให้เจาะปูนยากมาก (การเอาสว่านแบบระบบธรรมดามาเจาะปูนจะเจาะยากจนถึงเจาะไม่ได้เลย ถึงแม้จะใช้ดอกสำหรับเจาะปูนหรือเจาะคอนกรีตแล้วก็ตาม ถ้าเจาะแค่ผิวปูนฉาบก็พอเจาะได้แต่ถ้าเจาะทะลุไปถึงอิฐก่อที่อยู่ภายในผนังหรือเจาะคอนกรีตซึ่งมีส่วนผสมของหินจะเจาะยาก)

3. ตลับหมึกสำหรับตีเส้น

4. เหล็กฉาก เอาไว้วัดบริเวณที่ต้องการรู้ว่าการติดไม้บันไดหรือพื้นที่ๆจะติดตั้งแนวตรงได้ฉากได้แนวหรือไม่, หรือใช้ขีดเส้นมาร์คตำแหน่งบนไม้บันได

เริ่มการติดตั้งบันไดไม้แบบฝังพุก (ติดตั้งลูกนอนไม้บันได)
ขั้นตอนและเทคนิคการติดตั้ง

1. ช่างจะติดตั้งลูกนอนบันได ขั้นที่ 1 กับขั้นสุดท้ายก่อนถึงชานพักบันได เพื่อที่จะตีเส้นและขึงเอ็นเพื่อใช้เป็นแนวในการบังคับหรือจัดขอบจมูกบันไดให้ยื่นออกมาได้แนวเท่ากัน

***สังเกตดูในรูปบนสุด บริเวณขอบบันไดด้านที่ติดผนัง ช่างจะใช้ตลับหมึกตีเส้นเป็นแนวขอบจมูกบันได ระหว่างขั้นที่ 1 กับขั้นสุดท้ายก่อนถึงชานพัก และขอบด้านที่ไม่ติดผนังก็จะขึงเอ็นลงมาตามแนวมุมจมูกบันไดเพื่อใช้เป็นแนวอ้างอิง เมื่อใส่ไม้ลูกนอนบันไดขั้นต่อไปก็จะปรับขอบจมูกไม้บันไดให้เสมอกับเส้นที่ตีไว้และอ็นที่ขึงไว้นั่นเอง (ขอบจมูกบันไดต้องเสมอกับแนวที่ทำไว้บังคับทั้งสองด้าน) ในที่นี้จะยื่นขอบจมูกบันไดออกมาประมาณ 2 เซนติเมตร จากขอบปูนลูกตั้ง

*สำหรับท่านที่ยังไม่รู้ว่าตรงไหนของบันไดเรียกว่าอะไร ก็ดูตามหมายเลขในภาพบนสุดนะครับ

หมายเลข 1 ลูกนอน
หมายเลข 2 ลูกตั้ง
หมายเลข 3 จมูกบันได้ ก็คือส่วนที่เป็นสันหรือมุมไม้ลูกนอนบันไดนั่นแหละครับ

2. การติดตั้งส่วนต่อไปก็ดูที่คลิปวิดีโอเลยครับ บันไดขั้นแรกกับขั้นก่อนถึงชานพัก (รูปบน) ที่ติดตั้งไปก่อนแล้วก็ติดตั้งวิธีเดียวกันกับในคลิปฯนี่แหละครับ

**ช่างฯก็จะเอาไม้บันไดที่เตรียมไว้แล้วมาวางลงไปบนลูกนอนโครงสร้างบันได แล้วใช้สว่านเจาะไม้ลูกนอนบันไดให้ทะลุลงไปโดนปูนข้างล่างเล็กน้อยเพื่อเป็นการมาร์คตำแหน่งที่จะเจาะฝังพุก เสร็จแล้วยกไม้บันไดออก เพื่อใช้สว่านเจาะปูนเจาะไปที่ผิวโครงสร้างบันไดเพื่อฝังพุกไม้ (ช่างได้วัดหรือมาร์คตำแหน่งที่จะเจาะ ไว้บนไม้แล้ว ก่อนที่จะยกมาวางเจาะ)

3. หลังจากมาร์คตำแหน่งที่จะเจาะฝังพุกไม้ เพื่อติดตั้งบันไดไม้แบบฝังพุกได้แล้วช่างฯก็จะเปลี่ยนสว่าน มาเป็นสว่านแบบเจาะกระแทกได้และได้ใส่ดอกสำหรับเจาะปูนเตรียมไว้แล้ว สังเกตดูเหมือนเจาะง่ายแต่ถ้าใช้เครื่องมือไม่ถูกก็จะไม่ง่ายอย่างนี้นะครับ เช่น ถ้าเอาสว่านธรรมดาแบบไม่มีระบบกระแทกมาเจาะปูน ก็จะเจาะไม่เข้าหรือเจาะเข้าได้ยากมาก (ยังมีต่อ..)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.