ขุดย้ายต้นไม้ใหญ่, ขุดล้อมไม้ใหญ่ เพื่อเปลี่ยนที่ปลูก

ขุดย้ายต้นไม้ใหญ่

     ต้นไม้ที่เราเอามาปลูกในบริเวณบ้าน เพื่อตกแต่งตามบ้านเรือน, อาคารหรือสถานที่ต่างๆนั้น หากไม่คอยดูแลตัดแต่งเพื่อควบคุมขนาดของต้นไว้ เมื่อเวลาผ่านไปต้นไม้เหล่านั้นก็จะโตขึ้นๆ และสุดท้ายก็กลายเป็นปัญหาให้กับเจ้าของบ้าน เนื่องจากขนาดที่ใหญ่โตเกินไปจนเกรงว่ากิ่งก้านจะหักหรือโค่นลงมาทับบ้าน ทั้งบ้านตัวเองและของเพื่อบ้าน บางคนก็ใช้วิธีตัดหรือโค่นทิ้งไปเลย แต่บางคนอาจเกิดความเสียดายไม่อยากตัดทิ้งแต่อยากใช้วิธีขุดล้อมเพื่อย้ายไปปลูกที่อื่น ซึ่งก็สามารถทำได้ ผมก็มีเทคนิคการขุดย้ายต้นไม้ใหญ่มาให้ดูกันครับ หลายๆคนที่เคยสงสัยว่าต้นไม้ใหญ่ๆนั้นเขาขุดย้ายกันอย่างไร? ก็จะได้หายสงสัย

วันนี้ว่ากันด้วยเรื่องเกี่ยวกับบ้านและสวนนะครับ เอามาให้ดูกันเพื่อให้รู้ว่าเขาย้ายต้นไม้กันอย่างไร? ให้ดูเฉยๆนะครับไม่แนะนำให้ทำเองเพราะต้องใช้ความชำนาญและใช้เครื่องมือหรือเครื่องทุ่นแรงเข้ามาช่วยจึงจะทำได้ เพราะฉะนั้นหากไม่มีความชำนาญจริงๆอาจเกิดอันตรายได้

สำหรับต้นไม้ที่จะทำการย้ายนี้เป็นต้นปาล์มน้ำมันที่ปลูกมาประมาณ 15 ปีแล้ว เป็นไม้ที่ปลูกประดับไว้ริมถนนในโครงการบ้านจัดสรร วันดีคืนดีก็มีคนนึกอยากจะย้ายมันไปไว้บริเวณอื่น จึงได้ทำการจ้างทีมงานมาทำการขุดย้าย ซึ่งทีมงานขุดย้ายนี้เป็นทีมงานมืออาชีพ รับจ้างขุดย้ายต้นไม้ใหญ่ โดยเฉพาะ ไม่ใช่ใครปลูกต้นไม้ปลูกหญ้าเป็นก็จะย้ายไม้ขนาดนี้ได้นะครับ ต้องมีประสบการณ์โดยตรงเท่านั้น

สำหรับเครื่องมือที่เขาใช้กันก็มี จอบ, เสียม และก็เลื่อยสำหรับตัดกิ่งเท่านั้น และก็มีเครื่องจักรมาช่วยซึ่งสำคัญมาก ก็คือ รถเฮี๊ยบ (เอาไว้ดันต้นไม้, ยก, ขนย้ายต้นไม้)

ส่วนขั้นตอนการ ขุดล้อมไม้ใหญ่ เพื่อย้ายนั้น ก็พอจะสรุปขั้นตอนได้ดังนี้

1.ใช้จอบและเสียมขุดล้อมดินลงไปรอบบริเวณโคนต้น(ราก) ให้มีลักษณะเป็นตุ้มกลม(ตุ้มดิน) ขนาดของตุ้มดินวัดออกจากผิวลำต้นประมาณ 30-40 เซนติเมตร โดยรอบ ขุดให้ลึกลงไปจากผิวดินประมาณ 60 เซนติเมตร (ดูรูปบนสุด)

2.เมื่อขุดจนได้ระยะหรือขนาดตุ้มตามที่ต้องการแล้ว ก็ใช้รถเฮี๊ยบดันให้ต้นไม้ล้มลง ซึ่งเทคนิคการทำแบบนี้สามารถใช้ได้กับพื้นที่โล่งๆเท่านั้นนะครับ หากเป็นพื้นที่ในบริเวณบ้านไม่สามารถดันให้ต้นไม้ล้มลงแบบนี้ได้ ต้องใช้รถเฮี๊ยบยกประคองต้นไม้ไว้ไม่ให้ล้มลงทับบ้านเรือน แล้วใช้คนขุดรากจนกว่ารากจะขาดแล้วค่อยยกต้นไม้ออกมา

ย้ายไม้ใหญ่

3.เมื่อต้นไม้ล้มแล้วก็ใช้เลื่อยตัดกิ่งออกเพื่อให้สะดวกในการเคลื่อนย้าย และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ต้นไม้คายน้ำมากเกินไปจนอาจทำให้ไม้เหี่ยวแห้งตายในขณะที่นำไปปลูกใหม่ช่วงที่ต้นไม้กำลังฟื้นตัว

ขุดล้อมไม้ใหญ่

สำหรับเทคนิคการขุดย้ายต้นไม้ใหญ่ เพื่อนำไปปลูกที่ใหม่นี้ก็อาจมีเทคนิคแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อเทคนิคหรือวิธีการย้ายต้นไม้ก็คือ ขนาดของต้นไม้, สภาพแวดแวดล้อมหรือพื้นที่บริเวณบ้านที่เราจะทำการย้ายต้นไม้, ชนิดของต้นไม้, สภาพดินที่จะทำการขุดล้อม

เคล็ด(ไม่)ลับ : การขุดล้อมหรือขุดย้ายต้นไม้ไม่ว่าขนาดใหญ่หรือขนาดปานกลางไปจนถึงขนาดเล็ก อย่าให้ตุ้มดินที่เราขุดล้อมออกมา(ตุ้มราก)แตก ไม่ว่าจะในขณะขุดย้ายออกมาหรือในขณะนำไปปลูกใหม่ ต้นไม้จะมีโอกาสรอดสูง

*จะเห็นว่าในรูปไม่มีการใช้ตาข่ายห่อหรือรัดตุ้มดินให้แน่นเพื่อป้องกันตุ้มแตก เนื่องจากสภาพดินเป็นดินเหนียว และรากของต้นปาล์มเป็นรากแขนงอัดแน่นเต็มไปหมด ตุ้มดิน (ราก) จึงแข็งและแน่นไม่จำเป็นต้องรัดตุ้มด้วยตาข่าย

One Comment
  1. prayoon
    July 27, 2015 | Reply

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.