ติดตั้งบัวปูนแบบจับเซี้ยมฉาบปูน ต่างจากบัวปูนสำเร็จ อย่างไร?

บัวปูนฉาบเรียบ

     ความแตกต่างระหว่างการติดตั้งบัวปูนสำเร็จกับบัวปูนแบบจับเซี้ยมฉาบปูน ที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือ บัวปูนแบบสำเร็จรูป ที่นำมาติดตั้งต่อกันเป็นแนวยาวรอบตัวบ้านภายนอก เมื่อเวลาผ่านไป ก็จะปรากฎรอยแยกเล็กๆบริเวณรอยต่อระหว่างท่อนบัวฯ

เท่าที่ผมได้ติดตั้งบัวปูนฯชนิดนี้มาถ้าถามว่าจะทำให้ไม่ให้เห็นรอยต่อนี้ได้หรือไม่? ถ้าจะให้ตอบว่าได้ก็คงตอบได้ไม่เต็มปากเต็มคำนัก เพราะมันมีปัจจัยหลายอย่างทั้งเรื่องฝีมือช่างฯ และวัสดุ-อุปกรณ์ที่เลือกนำมาใช้สำหรับการทำงาน เช่น วัสดุสำหรับอุดโป๊วปิดรอยต่อ ฯล เอาเป็นว่าถ้าทำให้เห็นรอยต่อน้อยที่สุดจนถ้าไม่สังเกตดีๆก็จะมองแทบไม่เห็นนั้นก็พอจะทำได้

แต่โดยพื้นฐานแล้วการที่จะนำบัวปูนสำเร็จที่ทำไว้เป็นท่อนๆ มาเชื่อมต่อกันแล้วไม่ให้เห็นรอยต่อหรือพูดง่ายๆว่าให้เป็นเนื้อเดียวกันนั้นคงเป็นไปไม่ได้ (ตอนติดตั้งใหม่ๆอาจเรียบเนียนมองไม่เห็น) วิธีที่สามารถทำได้คือ หาวัสดุที่จะมาปิดหรือเก็บรอยต่อนี้ให้เรียบเนียนที่สุด และอยู่ได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้

บัวสำเร็จ

รอยต่อบัวปูน

สรุปก็คือ (จากประสบการณ์ส่วนตัว) สามารถทำให้รอยแยกบริเวณรอยต่อบัวสำเร็จนี้ให้เห็นน้อยที่สุดได้ (ไม่เกิดรอยแยกเสียจนน่าเกลียด) ผมไม่อาจรับประกันว่าสามารถทำให้รอยต่อเรียบเนียนเสมือนเป็นบัวปูนฯท่อนเดียวตลอดแนวได้เหมือนกับการทำด้วยวิธีจับเซี้ยมฉาบปูน

สำหรับท่านที่กำลังจะสร้างบ้านเอง หรือสามารถกำหนดสเปคบ้านเองได้หากซีเรียสเรื่องรอยแยกหรือรอยต่อบัวปูนภายนอก ก็ลองหาข้อมูล เช่น ข้อดี-ข้อเสียของบัวฯแต่ละประเภทก่อน แล้วค่อยเลือกมาใช้กับบ้านของท่าน บางคนอาจรู้สึกว่าไม่อยากเห็นรอยต่อบัวฯหรือเห็นแล้วตะขิดตะขวงใจผมก็อยากแนะนำว่าให้เลือกเป็นการทำบัวปูนแบบจับเซี้ยมฉาบปูนในที่ ซึ่งการทำบัวฯแบบนี้จะไม่มีรอยต่อระหว่างท่อนบัว เพราะช่างปูนจะจับเซี้ยมตลอดความยาวของบัวฯแล้วฉาบปูนทีเดียวให้สุดความยาวของบัวฯ ก็จะได้บัวปูนที่ไม่มีรอยต่อ

ถามว่า ถ้าทำบัวปูนภายนอกบ้านแบบจับเซี้ยมฉาบปูนทำให้ไม่มีรอยต่อแล้วทำไมเขาไม่ทำแบบนี้กันให้หมด? เป็นเรื่องของราคา,หรือต้นทุนที่แตกต่างกัน,ระยะเวลาในการทำก็แตกต่างกัน (ระยะเวลาในการทำก็มีผลต่อค่าแรง) การที่จะเลือกทำแบบไหนก็อยู่ที่สถานะหรือมุมมองของเจ้าของบ้าน หรือเจ้าของบ้านบางคนอาจไม่รู้แต่เป็นผู้รับเหมาสร้างบ้านที่เลือกทำให้เอง ฯล

บัวปูนแบบจับเซี้ยมฉาบปูนก็คือ การใช้อิฐไม่ว่าจะเป็นอิฐมอญหรืออิฐมวลเบายึดเข้ากับผนังด้วยปูนกาวแล้วจับเซี้ยมฉาบปูน หรือจะหล่อเป็นขอบปูนไว้พร้อมกับโครงสร้างบ้านแล้วมาจับเซี้ยมฉาบปูนในภายหลัง

– บัวปูนรูปบนสุดเป็นแบบจับเซี้ยมฉาบปูน บ้านหลังที่เห็นในรูปนี้มีอายุประมาณสิบกว่าปีแล้ว จะเห็นว่าไม่มีรอยต่อบัวฯให้เห็นเลย

– รูปที่สองและรูปล่างสุดเป็นบัวสำเร็จ บ้านในรูปมีอายุประมาณสองปี จะมองเห็นรอยต่อบัวเล็กน้อย ซึ่งจริงๆแล้วมองด้วยตาเปล่าจากด้านล่างก็แทบไม่เห็นหากไม่สังเกตดีๆ แต่ผมใช้กล้องถ่ายซูมเข้าเพื่อเอามาเป็นตัวอย่างให้ดู

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.