ปูกระเบื้องห้องน้ำ

ปูกระเบื้องห้องน้ำสวย
     งานปูกระเบื้องห้องน้ำ เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งของงานสร้างบ้าน ส่วนหลักๆก็จะมีอยู่ 2 ส่วนคือ ปูฯพื้นและปูฯผนัง ในรูปนี้ก็กำลังจะปูฯพื้นครับ หลังจากที่ช่างปูกระเบื้องได้ปูผนังเสร็จไปแล้ว (งานกระเบื้องในห้องน้ำส่วนใหญ่ช่างฯจะปูส่วนที่เป็นผนังเสร็จก่อนแล้วจึงมาปูฯที่พื้น เนื่องจากสะดวกกว่าและลดการเสียหายของกระเบื้องพื้นที่ปูฯเสร็จไปแล้ว ลองคิดดูนะครับถ้าปูกระเบื้องที่พื้นไปก่อน แล้วมายืนทำงานปูฯผนังต่อ อาจทำความเสียหายให้กับกระเบื้องพื้นที่ปูไปแล้วได้ เช่น วางถัง หรือลากถังบนพื้น วางเครื่องมือ หรืออุปกรณ์-เครื่องมือหล่นกระแทก เป็นต้น กลายเป็นว่าปูกระเบื้องผนังเสร็จก็ต้องกลับมาซ่อมกระเบื้องพื้นอีก

ก่อนปูกระเบื้องห้องน้ำ บริเวณพื้นช่างฯก็จะเทปูนทรายปรับระดับก่อน เมื่อปูนปรับระดับแห้งหรือแข็งดีแล้วช่างก็จะมาปูกระเบื้อง ซึ่งก่อนปูกระเบื้อง ก็จะมีการทาด้วยวัสดุกันซึมบริเวณที่มีแนวโน้มการเกิดการรั่วซึมบ่อย คือ บริเวณขอบพื้นห้องน้ำโดยรอบ และบริเวณรอบๆท่อต่างๆที่วางทะลุพื้นลงไป ซึ่งจริงๆก็ได้มีการทากันซึมและทดสอบการรั่วซึมไปแล้ว1เที่ยวที่พื้นโครงสร้างของบ้านก่อนเทปูนทรายปรับระดับทับลงไป อันนี้เป็นการทาซ้ำอีกเที่ยวเพื่อให้มั่นใจว่าพื้นห้องน้ำจะไม่เกิดการรั่วซึมแน่นอน หลังจากนั้นก็ปล่อยให้น้ำยากันซึมที่ทาไว้แห้งก่อน จากนั้นก็ปูกระเบื้องพื้นได้เลย

ส่วนที่สำคัญของการปูกระเบื้องห้องน้ำ บริเวณพื้นก็คือ การปรับความลาดเอียงของพื้นห้องน้ำต้องให้มีความลาดเอียงเล็กน้อย เพื่อให้น้ำไหลไปลงรูท่อน้ำทิ้งได้โดยไม่เกิดการขังที่พื้น เรื่องความลาดเอียงนี้ผมเคยได้เขียนไปแล้วครับ ดูที่บทความ ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ-เทคนิคก่อสร้าง

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.