อยากรู้เรื่อง การติดตั้งถังเก็บน้ำประปา ในบ้าน?

การติดตั้งถังเก็บน้ำประปา

     สำหรับงานก่อสร้างบ้านก็จะมีอีกขั้นตอนหนึ่ง ก็คือ การติดตั้งถังเก็บน้ำประปา ภายในบ้านพักอาศัย ส่วนใหญ่ก็จะติดตั้งควบคู่กับปั๊มสูบน้ำ แต่ในที่นี้ผมจะขอพูดถึงเฉพาะถังเก็บน้ำก่อนนะครับ ว่ามันมีส่วนประกอบหรือมีอะไรอยู่ข้างในบ้าง ถ้าถามว่าถังเก็บน้ำ(ประปา) มีประโยชน์อย่างไร? จำเป็นต้องติดตั้งไว้ในบ้านหรือไม่? สำหรับผมๆคิดว่าควรจะติดตั้งไว้ เพราะถังเก็บน้ำจะทำหน้าที่เก็บน้ำไว้ให้เราได้ใช้ในกรณีฉุกเฉินที่น้ำประปาไม่ไหลไม่ว่าจะเกิดจากกรณีอะไรก็แล้วแต่ เราก็จะได้ใช้น้ำสำรองที่พักอยู่ในถังเก็บน้ำไปในระยะหนึ่ง จนกว่าจะมีการแก้ไขให้สามารถจ่ายน้ำประปามาได้ตามปกติ

สำหรับการติดตั้งถังเก็บน้ำประปาก็ไม่มีอะไรมาก ภายในถังเก็บน้ำประปาก็มีจุดที่เราจะต้องรู้อยู่ไม่กี่อย่างซึ่งสามารถสังเกตได้ง่ายๆ เช่น จะมีรูน้ำเข้า ก็เอาไว้ต่อท่อเพื่อเอาน้ำเข้าถังฯ ,รูน้ำออก ก็เอาไว้ต่อท่อเอาน้ำออกจากถังไปใช้ ,รูระบายตะกอนก็เอาไว้เปิดเพื่อล้างถังเอาเศษตะกอนที่อยู่ก้นถังออก และอุปกรณ์ที่สำคัญอีกตัวก็คือ ชุดลูกลอย ชุดลูกลอยนี้จะถูกติดตั้งอยู่ในถังฯด้านบน

ตัวลูกลอยนี่แหละครับเป็นอุปกรณ์ที่จะคอยควบคุมระดับน้ำประปาในถังเก็บน้ำ โดยตัวชุดลูกลอยจะทำหน้าที่เปิดให้น้ำประปาไหลเข้าถังโดยอัตโนมัติและจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อระดับน้ำในถังฯสูงถึงระดับที่ตั้งลูกลอยไว้ (เมื่อเราใช้น้ำออกไป ระดับน้ำในถังจะลดลงตัววาลว์ชุดลูกลอยก็จะเปิดให้น้ำเข้ามาจนถึงระดับเดิมแล้วค่อยตัดหรือปิด) พูดง่ายๆว่าถ้าทุกอย่างปกติระดับน้ำประปาจะต้องเต็มถังอยู่ตลอดหลังจากเราหยุดใช้น้ำ

ตัวท่อน้ำเข้าที่อยู่ในถังเก็บน้ำจะถูกตั้งระดับไว้แล้ว (ตั้งมาจากผู้ผลิตถังฯ) เราก็แค่ประกอบชุดลูกลอยแล้วเอาหมุนเข้ากับท่อที่เขาโผล่ไว้ให้แค่นั้นเองครับ ไม่ยากเลย

วิธีประกอบชุดลูกลอยในการติดตั้งถังเก็บน้ำประปาภายในบ้าน

ชุดลูกลอยถังเก็บน้ำ

ชุดลูกลอยที่ยังไม่ประกอบ ตอนเราซื้อมาก็จะมาอย่างนี้ล่ะครับ ต้องมาประกอบเอง

ลูกลอยถังเก็บน้ำประปา

 

1.ก็เอาปลายด้านหนึ่งของก้านทองเหลืองหมุนเข้าไปที่ลูกบอล

2.แล้วเอาวาล์วทองเหลืองหมุนเข้าไปที่ปลายท่อน้ำเข้าที่อยู่ในถังเก็บน้ำ(ด้านบน) หมุนให้แน่น และเมื่อแน่นแล้วด้านที่ให้น้ำใหลออกจะอยู่ในลักษณะคว่ำลง ถ้าติดตั้งแล้ววาล์วเอียงต้องเอาเทปพันเกลียวพันแล้วปรับจนกว่าวาล์วจะตรง เพราะถ้าวาล์วเอียง จะทำให้ลูกลอยไม่สามารถดันวาล์วให้ปิดน้ำได้และน้ำประปาอาจดันชุดลูกลอยให้เสียหายได้)

3.เอาชุดก้านที่หมุนลูกบอลเข้าไปแล้ว นำไปหมุนประกอบเข้าที่ตัววาล์วให้แน่นก็เป็นอันจบครับ เสร็จแล้วลองเปิดน้ำทดสอบดูว่าเมื่อน้ำถึงระดับที่ติดตั้งลูกลอยแล้ว ชุดลูกลอยสามารถตัดน้ำได้เองโดยอัตโนมัติหรือไม่

ก็คงพอเข้าใจนะครับ สำหรับส่วนประกอบที่อยูภายในถังเก็บน้ำ และหน้าที่ของอุปกรณ์หรือจุดต่อท่อต่างๆ ว่าใช้งานอย่างไร เดี๋ยวตอนต่อไปผมจะเขียนเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นเมื่อชุดลูกลอยไม่ทำงานทำให้น้ำล้นถังฯ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.