ตีผังบ้าน เริ่มก่อสร้างบ้าน

ตีผังบ้าน
     ก่อนที่จะเริ่มขุดหลุมทำการก่อสร้างฐานราก เพื่อทำการสร้างบ้าน ก็ต้องทำการตีผังบ้านก่อนครับ เพื่อกำหนดแนวเส้น Grid line และ ค่าระดับของตัวบ้าน เอาไว้อ้างอิงเวลาเราจะหาแนวหรือระยะต่างๆของบ้าน เช่น การหาแนวคานคอดิน หาแนวระยะศูนย์กลางเสา ฯล เป็นต้น ถ้าเราไม่ตีผังแล้วทำจุดอ้างอิงไว้บนผัง เวลาจะวัดระยะต่างๆและหาค่าระดับต่างๆจะวัดจากไหนละครับ อันนี้พูดถึงการสร้างบ้านนะครับ แต่ถ้าเป็นงานก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น ก่อสร้างอาคารสูง หรือ ห้างสรรพสินค้า โรงงาน อันนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่ใช้วิธีตีผัง เขาจะใช้กล้องของช่างสำรวจส่องแล้วทำแนวระยะหรือทำค่าระดับให้

เอ้า! มาพูดเรื่องตีผังบ้านกันต่อ หลังจากตีผังโดยรอบบริเวณตัวบ้านที่เราจะทำการก่อสร้างบ้านเสร็จแล้ว ช่างสำรวจก็จะใช้กล้องส่องเพื่อเปิดฉากของแนว Grid line ให้อย่างน้อย2 เส้น ตามแนวแกน x และแกน y ตัดกันเป็นเส้นฉาก ช่างฯก็จะตอกตะปูไว้ที่บนไม้ผัง แล้วก็วัดออกไปจนครบทุก Grid line เสร็จแล้วก็เอาเอ็นขึงผ่านอย่างที่เห็นในรูปนั่นแหละครับ อยากได้ระยะอะไรก็วัดเอาจากเอ็นที่ขึงแล้วก็ใช้ลูกดิ่งๆลงไปที่ข้างล่าง ก็จะได้แนวหรือระยะที่ต้องการ

หรือมีอีกวิธีหนึ่งที่ไม่ต้องมาขึงเอ็นแล้วคอยดิ่งลงไปหาระยะแบบนี้ ก็คือ การให้ช่างสำรวจใช้กล้องส่องทำระยะหรือหาค่าระดับให้ โดยวิธีนี้ช่างสำรวจก็ต้องอยู่ประจำ คอยส่องกล้องหาระยะให้ ซึ่งวิธีนี้ไม่ค่อยเป็นที่นิยมในงานสร้างบ้าน เพราะผู้รับเหมาต้องลงทุนจ้างช่างสำรวจและผู้ช่วยช่างสำรวจมาอยู่ประจำ ทำให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่แล้วผู้รับเหมาก่อสร้างนิยมทำแบบแรกมากกว่า ก็คือ ช่างสำรวจมาทำระยะและหาค่าระดับไว้ให้ที่ผัง แล้วผู้รับเหมาหรือช่างฯก็จะเอาจุดนี้ไว้เป็นจุดอ้างอิง โดยการวัดระยะต่างๆหรือค่าระดับต่างๆออกจากจุดอ้างอิงนี้นั่นเอง

สำหรับการตีผังบ้าน ก็ไม่มีอะไรยากครับ ก็ใช้ไม้หน้าสาม นั่นแหละครับตัดเป็นท่อนๆ เพื่อทำเป็นหลักในแนวตั้งตอกไปจนรอบพื้นที่แล้วค่อยตอกไม้ผังในแนวนอน ก็ใช้ไม้ขนาดเดียวกันนั่นละ ถ้าจะทำระดับอ้างอิงไว้ที่ผังด้วยก็อย่าพึ่งตีไม้ผังแนวนอน ให้ช่างสำรวจทำระดับให้ที่ไม้ผังตัวที่ตอกเป็นหลักก่อนแล้วถ่ายระดับไปให้ครบทุกตัวแล้วค่อยเอาไม้ผังในแนวนอนมาตียึด ซึ่งเราก็จะได้จุดอ้างอิงในการทำระดับในขณะก่อสร้างบ้าน โดยการถ่ายระดับออกจากไม้ผังในแนวนอนนี้นั่นเอง(เราต้องกำหนดเองนะครับว่าต้องการให้จุดอ้างอิงระดับที่ทำไว้กับผังนี้อยู่ที่ค่าระดับเท่าไหร่)

เมื่อตีไม้ทำผังเสร็จแล้วก็จะได้จุดอ้างอิงที่เป็นค่าระดับแล้ว ช่างสำรวจก็จะใช้กล้องเปิดมุมฉากให้อีกโดยการใช้กล้องสำรวจส่องผ่านไม้ผังที่ตีไว้ แล้วทำตำแหน่งที่เป็นเส้น Grid line หรือเส้นผ่าศูนย์กลางเสาตัดกันไว้ให้2แกนเป็นมุมฉาก ช่างฯก็จะตอกตะปูไว้ที่ไม้ผังเพื่อใช้เป็นจุดอ้างอิงในการหาแนวหรือตำแหน่งต่างๆในขณะทำการก่อสร้างบ้าน

* การกำหนดค่าระดับไว้ที่ผัง ควรตรวจสอบค่าระดับอีกรอบหลังจากตีผังเสร็จ (เพราะอาจคลาดเคลื่อนในขณะทำการตอกไม้ผัง และไม่ควรนั่งหรือเหยียบบนไม้ผัง)

**การทำค่าระดับอาจทำแยกออกมาต่างหากจากตัวผังก็ได้ โดยการตอกหลักไว้ที่จุดใดจุดหนึ่งแล้วทำค่าระดับอ้างอิงไว้ที่หลักเมื่อจะใช้งานก็ทำการถ่ายระดับจากหลักนี้ออกไป

เอาประมาณนี้นะครับสำหรับการตีผังบ้านเพื่อทำการสร้างบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านเองหรือจ้างผู้รับเหมารับสร้างบ้านก็จะทำประมาณนี้ล่ะ ก็ขอจบแค่นี้นะครับ(พิมพ์มากเริ่มมึนแล้ว )

5 Comments
 1. Flower
  December 13, 2014 | Reply
  • foreman
   December 13, 2014 | Reply
   • Flower
    January 5, 2015 | Reply
 2. anusorn
  May 16, 2015 | Reply
  • foreman
   May 17, 2015 | Reply

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.