แบบลายกระเบื้องปูผนัง จากกระเบื้องโมเสค

ลายกระเบื้องปูผนัง
     ต่อจากบทความที่แล้ว บทความนี้ผมก็เอาตัวอย่างการจัดแบบลายกระเบื้องปูผนังจากการเอากระเบื้องโมเสคมาปูสลับก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาอย่างที่เห็นในภาพบนครับ โดยเราอาจนำมาปูแทรกในแนวตั้งของผนังก็ได้หรืออาจนำมาแทรกในแนวนอนก็ได้แล้วแต่การออกแบบครับ

กระเบื้องที่เราเลือกเอามาให้ช่างปูแทรก 2 แถว หรือ 3แถว นี่ก็จะปูยากนิดหนึ่ง เพราะเป็นเม็ดเล็กต้องค่อยๆเรียง เพราะฉะนั้นค่าแรงในการปูกระเบื้องชนิดนี้ก็จะแพงมากกว่าปกติเล็กน้อย เพราะปริมาณงานที่ได้เมื่อเทียบเวลาเท่ากันตัวกระเบื้องเม็ดเล็กจะได้ปริมาณงานน้อยกว่า

ส่วนรูปด้านล่างนี้นี้เป็นการออกแบบลายกระเบื้องให้เอากระเบื้องโมเสคมาปูแทรกในแนวนอน ใช้สามแถวเน้นเม็ดสีเข้มเพื่อให้ตัดกับสีผนังที่เป็นกระเบื้องสีโทนอ่อน ก็ออกมาสวยดีครับ ทำให้ผนังเด่นขึ้น

แบบลายกระเบื้อง
ลองออกแบบเองเลยครับไม่ยาก วัดความกว้าง-ยาวของผนังเอามาเขียนลงในกระดาษ เมื่อเรากำหนดได้แล้วว่าจะใช้กระเบื้องขนาดเท่าไหร่ ก็เอามาตีเส้นลงบนกระดาษเลยครับ อยากเอาตัวกระเบื้องเล็กไปสลับกับกระเบื้องใหญ่ตรงไหนก็ขีดลงไปเป็นตารางรูปกระเบื้องเลยครับ(ใช้สเกลวัดจะได้ย่อส่วนลงได้) แค่นี้เราก็จะได้แบบลายกระเบื้องปูผนังไว้ใช้เองแล้วครับ เวลาจ้างช่างมาปูในกรณีที่เราสร้างบ้านเองหรือต่อเติมบ้านเราก็ซื้อกระเบื้องที่เราเลือกไว้มาให้ช่างฯปูพร้อมกับให้ดูแบบที่เราร่างไว้เดี๋ยวเขาก็จะจัดให้เองครับ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.