งานกรวดล้างหน้าตาเป็นอย่างไร? ก็เป็นงานตกแต่งบ้านอีกชนิดหนึ่งที่อยู่ในขั้นตอนการสร้างบ้าน และยังได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบัน อาจจะใช้ตกแต่งพื้นบ้านหรือผนังบ้าน แต่งขอบพื้น ขอบกระถาง ฯลฯ ก็แล้วแต่ ลักษณะของงานชนิดนี้เมื่อเสร็จแล้วจะมองเห็นเป็นเม็ดกรวดหรือเม็ดทรายขึ้นเป็นเม็ดๆอยู่ที่ผิวหน้าของพื้นหรือผนังที่เราได้ทำการตกแต่งด้วยวิธีนี้ เราสามารถเลือกขนาดของเม็ดกรวดเพื่อเอามาทำได้ จากเม็ดขนาดเล็กไปจนถึงเม็ดขนาดใหญ่และสามารถเลือกสีของเม็ดกรวดได้ การจะเลือกขนาดของเม็ดและสีของกรวดนั้นก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบ