มาดูการมุงหลังคาบ้านกันมั่งครับ ก็เป็นหนึ่งในขั้นตอนของการสร้างบ้าน ดูวิธีการมุงหรือการเรียกชื่อของวัสดุมุงหลังคาว่าตัวไหนเรียกชื่อว่าอย่างไร และลักษณะการมุงที่ดีเป็นอย่างไร ดูตำแหน่งการติดตั้งครอบต่างๆ และบางท่านก็อาจจะอยากซ่อมหลังคาเอง แต่พอจะไปซื้ออุปกรณ์มาเปลี่ยน เช่น พวกครอบหลังคาต่างๆ ก็เรียกชื่อไม่ถูก ไม่รู้ว่าครอบตัวนี้เรียกว่าครอบอะไร บริเวณไหนใช้ครอบอย่างไร เป็นต้น ก็ดูภาพประกอบนะครับ… 1.ครอบสันโค้ง ครอบตัวนี้จะติดตั้งที่สันหลังคา บริเวณกลางจั่วของหลังคาบ้าน สังเกตดูแนวการติด