หลังจากที่ได้วางท่อระบบป้องกันและ กำจัดปลวก ไว้แล้ว พอสร้างบ้านเสร็จก็ได้เวลาอัดน้ำยาเข้าไปในระบบท่อแล้วครับ วิธีอัดน้ำยากำจัดปลวกก็จะใช้ปั๊มอัดด้วยแรงดัน อัดน้ำยาที่ผสมแล้วเข้าไปในระบบท่อปลวกที่วางไว้ในข้างคานใต้พื้นบ้าน ตั้งแต่ขณะเริ่มก่อสร้างบ้าน ขั้นตอนของการอัดน้ำยาจะเริ่มโดยการผสมน้ำยากับน้ำประปา อัตราส่วนและปริมาณต่อพื้นที่ก็แล้วแต่ผู้ผลิตน้ำยากำหนดไว้ครับ ใช้ปั๊มดูดน้ำยาจากถังที่ผสมไว้แล้วอัดเข้าไปตรงบริเวณหัวท่อที่ติดตั้งไว้อยู่ที่ผนังข้างบ้านบริเวณคานคอดินอัดเข้าไปจนน้ำยาเกือบหมดถังนั่นละครับ แล้วที่เหลือก็ฉีดพ่นไปรอบๆบ้านให้ทั่ว รวมทั้งโคน