งานก่ออิฐมอญผนังบ้าน ในขณะก่อสร้างบ้านนอกจากเทคนิคการขึงเอ็นในขณะก่ออิฐเพื่อให้ได้ผนังที่ตรงไม่แอ่น, บิดโค้ง แล้ว ยังมีเทคนิคช่างอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน คือ การเสียบเหล็ก เพื่อช่วยยึดผนังเข้ากับโครงสร้างไม่ให้หลุดออกจากกัน เหตุผลที่ช่างฯต้องเสียบเหล็กบริเวณผนังเข้ากับโครงสร้างก็เพราะว่า ถ้าเราไม่เสียบเหล็ก ตัวผนังที่เราก่ออิฐอาจเกิดรอยแยกออกมาจากโครงสร้างพูดง่ายๆก็คือผนังก่ออิฐไม่ติดกับเสานั่นเอง(ยกตัวอย่างกรณีที่เราก่อผนังไปชนเสา) โดยเฉพาะเสาที่เราหล่อโดยใช้แบบเหล็ก ผิวคอนกรีตเสาเมื่อถอดแบบ