ในขั้นตอนการสร้างบ้านก่อนหน้านี้หลังจากที่ได้ติดตั้งไม้บันไดไปแล้วนั้น ขั้นตอนต่อไปก็ต้องทำสี ซึ่งก่อนจะทำสีก็ต้องมีการขัดไม้บันไดก่อน เพราะในขณะก่อสร้างอาจมีคราบน้ำปูน,คราบสี,หรือร่องรอยต่างๆที่ปรากกฏอยู่บนเนื้อไม้ซึ่งช่างฯต้องขัดร่องรอยต่างๆออกให้หมด ก่อนที่จะทำสีบันได (และเป็นการลบเสี้ยนไม้เพื่อให้ไม้เรียบเนียนด้วย) เทคนิคช่าง..