ช่วงที่ไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้อัพเดทบล็อกฯซะนาน ก็เนื่องมาจากอุปกรณ์ก็ไม่ค่อยพร้อมเหมือนอยู่บ้าน