ทุกวันนี้เหมือนเป็นอ๊อบชั่นเสริมไปแล้วสำหรับฉนวนกันความร้อนใต้หลังคาบ้าน คนที่กำลังมองหาบ้านหรือไปดูบ้านตามโครงการบ้านจัดสรรต่างๆเพื่อเตรียมตัวจะซื้อบ้าน พอมาเจอผมก็จะถามว่ามีบุฉนวนใต้หลังคามั้ย ถ้าบอกว่าไม่มีก็จะแสดงอาการผิดหวังเหม่อลอยครุ่นคิด เครียด เหมือนกับซื้อรถไม่ได้แถมผ้าคลุม (ไม่รู้จะเครียดอะไรนักหนา ความร้อนมันไม่ได้มาจากข้างบนอย่างเดียวนะครับ มันอยู่รอบบ้านนั่นละครับ หุ้มฉนวนรอบบ้านซะเลยเป็นไงครับ!!!) มันยังมีปัจจัยอย่างอื่นให้พิจารณาอีกนะครับ เช่น เมื่อไม่ได้บุฉนวนกันความร้อนใต้หลังคาบ้านแล้ววัสดุที่