การติดตั้งฉากกั้นอาบน้ำ จุดประสงค์ก็เพื่อแบ่งส่วนการใช้สอยของห้องน้ำออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนแห้งกับส่วนเปียก ทำให้การใช้งานห้องน้ำเป็นสัดเป็นส่วน เมื่อเราอาบน้ำ, พื้นหรือผนังทั้งหมดจะได้ไม่เปียกเลอะเทอะทั้งหมด ทำให้ดูสะอาดสะอ้านน่าใช้งาน สำหรับห้องน้ำที่ไม่ได้แยกเป็นส่วนเปียกและส่วนแห้งไว้ก่อนในตอนสร้างบ้าน อยากจะแยกออกเป็นส่วนเปียกส่วนแห้ง เพื่อติดตั้งฉากกั้นอาบน้ำในภายหลังได้หรือไม่? ได้ครับ แต่ก็ต้องดูว่า ในห้องน้ำมันมีพื้นที่พอให้เรากั้นได้ โดยไม่ติดขัด เช่น ไม่โดนชักโครก, ไม่ติดอ่างล้างหน้า ฯล และ พื้นที่ไม่