ทีนี้ก็เริ่มลงมือซ่อมกันเลย…ซ่อมอะไร? ก็ซ่อมไอ้ที่ชักโครกกดไม่ลง นั่นแหละครับ! สาเหตุมันน่าจะอยู่ตรงท่อขาเข้าถังบำบัดฯ ขุดครับ! ขุดดินบริเวณที่ท่อขาเข้าสวมเข้ากับถังบำบัดฯ ท่อขาเข้าก็คือท่อที่ต่อเชื่อมจากโถชักโครกมาลงที่ถังบำบัดฯ พอขุดไปเรื่อยๆก็เริ่มมีน้ำทะลักออกมา (ไม่ต้องบอกว่าน้ำอะไรนะครับ) ขุดไปจนถึงบริเวณข้อต่อท่อก็ โป๊ะเชะอีก.. พบว่าข้อต่อท่อหลุดนั่นเอง (ข้อต่อท่อที่ใช้