สำหรับท่านที่ไปซื้อบ้าน แล้วอยากทำการตรวจรับบ้านด้วยตัวเอง ในตอนนี้ผมจะแนะนำในหมวด