งานปูกระเบื้อง ไม่ว่าจะเป็น ปูกระเบื้องพื้น หรือ ปูกระเบื้องผนัง ไม่อาจหลีกเลี่ยงการตัดกระเบื้องไปได้ เพราะเป็นขั้นตอนหนึ่งของการสร้างบ้าน ซึ่งเมื่อช่างปูกระเบื้องไปแล้ว พื้นที่ที่เหลือตอนสุดท้ายที่จะจบงานปูกระเบื้องคงไม่พอดีเป๊ะกับแผ่นกระเบื้องที่ปูแผ่นสุดท้าย ดังนั้นจึงต้องมีการตัดแผ่นกระเบื้องเกิดขึ้น