งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ในบ้านพักอาศัย ก็คืองานในหมวดงานสุขาภิบาลของการสร้างบ้าน วันนี้ก็เอาเกร็ดความรู้วิธีการติดตั้งถังบำบัดฯมาแนะนำกันครับ ว่าเขาติดตั้งกันอย่างไร?และไอ้เจ้าถังนี้มันทำงานอย่างไร? มีเทคนิคช่างอะไรบ้างในการติดตั้ง ถังฯสีดำที่เห็นในรูปนี้เป็นถังฯขนาดความจุ 1600 ลิตร ที่ใช้กันทั่วไปตามบ้าน ด้านในของถังก็แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งก็เป็นบ่อดักตะกอนทำหน้าที่ดักตะกอนไว้ อีกส่วนก็จะทำหน้าที่คล้ายๆบ่อซึม ก็คือ น้ำเสียจะผ่านชั้นกรองออกมาจากส่วนที่ดักตะกอน แล้วไหลออกไปบ่อพักนอกบ้านก่อนไหลออก