ติดตั้งบันไดไม้แบบฝังพุก Archive

วิธี ติดตั้งบันไดไม้ แบบฝังพุก ตอน 3

     สำหรับบทความนี้ก็เป็นตอนที่ 3 ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของวิธีติดตั้งบันไดไม้ แบบฝังพุก ในงานสร้างบ้านหรือตกแต่งบ้าน ซึ่งจากตอนที่ 2 ก็ได้เจาะปูนโครงสร้างบันไดเพื่อที่จะทำการฝังพุกไม้ลงไป เพื่อให้เป็นตัวยึดกับตะปู 3 นิ้วที่จะตอกยึดไม้ลูกนอนบันได ก็ชมคลิปวิดีโอขั้นตอนต่อไปเลยครับ *ขั้นตอนในคลิปฯก็คือ ช่างฯจะนำพุกไม้ที่ได้ทำเตรียมไว้แล้วมาตอกลงไปในรูที่เจาะไว้ที่โครงสร้างบันได เมื่อตอกลงไปแล้วถ้าเหลือเศษหัวพุกไม้โผล่เกินผิวปูนขึ้นมาก็ต้องทำการตัดออก เพื่อไม่ให้

วิธีติดตั้งบันไดไม้แบบฝังพุก ตอน 2

     สำหรับเครื่องมือหลักๆที่ใช้ในการติดตั้งบันไดไม้แบบฝังพุก ก็เป็นเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ในการสร้างบ้านอยู่แล้ว สามารถนำไปใช้ได้กับงานอื่นๆ ซึ่งก็จะมีดังในรูปข้างล่างนี้… ก็คือ 1. สว่านไฟฟ้าสำหรับเจาะไม้ (ตัวเล็ก) อันนี้เอาไว้สำหรับเจาะไม้ ช่างทำบันไดก็จะใส่ดอกสว่านสำหรับเจาะไม้บันไดไว้เลย แยกกันกับสว่านเจาะปูนจะได้ไม่เสียเวลาเปลี่ยนดอกสว่านสลับไปมา 2. สว่านสำหรับเจาะปูน (สว่านตัวใหญ่) สว่านตัวนี้ช่างฯก็ใส่ดอกสว่านสำหรับเจาะปูนไว้เลย สำหรับ