ตามภาพเป็นการติดตั้งบัวปูนภายนอกบ้านเป็นรูปโค้ง หลังจากช่างฉาบปูนผนังได้ตามรูปโค้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ขูดหน้าลายไว้เสียหน่อยเพื่อเวลากรอกปูนเข้าไปในบัวปูนจะได้ช่วยยึดเกาะบัวปูนกับผนังให้แน่น …เทคนิคช่างในการติดตั้ง… ขั้นตอนการติดตั้งบัวปูนโค้งมีดังนี้ 1.ลองนำบัวปูนที่จะติดตั้งมาวางทาบกับแนวโค้งที่ทำไว้ ว่าแนวบัวปูนกับแนวโค้งที่ทำไว้ตรงกันหรือไม่ ถ้าไม่ตรงก็ปรับแต่ง (โดยการสกัดแล้วฉาบแต่งผนังหรือใช้เครื่องเจียร์ขนาดเล็กเจียร์แต่ง)