ความแตกต่างระหว่างการติดตั้งบัวปูนสำเร็จกับบัวปูนแบบจับเซี้ยมฉาบปูน ที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือ บัวปูนแบบสำเร็จรูป ที่นำมาติดตั้งต่อกันเป็นแนวยาวรอบตัวบ้านภายนอก เมื่อเวลาผ่านไป ก็จะปรากฎรอยแยกเล็กๆบริเวณรอยต่อระหว่างท่อนบัวฯ เท่าที่ผมได้ติดตั้งบัวปูนฯชนิดนี้มาถ้าถามว่าจะทำให้ไม่ให้เห็นรอยต่อนี้ได้หรือไม่? ถ้าจะให้ตอบว่าได้ก็คงตอบได้ไม่เต็มปากเต็มคำนัก เพราะมันมี