พูดถึงการติดตั้งบัวปูนสำเร็จรูป ที่นำมาใช้ตกแต่งบริเวณผนังภายนอกบ้านนั้น จริงๆแล้วบัวปูนมีอยู่หลายรูปแบบหลายรูปทรงมาก ชึ้นอยู่กับการออกแบบหรือความต้องการของเจ้าของบ้าน