ติดตั้งถังเก็บน้ำประปาในบ้านจำเป็นแค่ไหน? ยังมีอีกหลายๆคนที่มีความสงสัยและเกิดคำถามว่า ถังเก็บน้ำประปาที่ใช้สำหรับเก็บน้ำประปาไว้ใช้ในบ้าน มีความจำเป็นต้องติดตั้งหรือไม่ จำเป็นมากน้อยเพียงใดหรือถ้ามีความจำเป็นควรเลือกอย่างไร? เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานและเกิดประโยชน์มากที่สุด