ในรูปเป็นการทำฝ้าไม้ระแนง บริเวณชายคารอบบ้าน ตามความรู้สึกผมๆว่ามันสวยงามดีครับไม่ค่อยซ้ำกับบ้านคนอื่นซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบพวกแผ่นเรียบหรือแผ่นสมาร์ทบอร์ด และยังช่วยให้อากาศถ่ายเทระบายความร้อนจากใต้หลังคาบ้าน (บริเวณช่องฝ้าใต้หลังคาจะได้ไม่ร้อนอบอ้าวจนเกินไป) สำหรับท่านที่สร้างบ้านแล้วยังกังวลว่าความร้อนจากหลังคาจะเล็ดลอดลงมาได้ หลังจากใส่ฉนวนกันความร้อนแล้วก็ลองทำฝ้าระแนงไม้บริเวณชายคารอบๆบ้านดูครับ ทำให้รอบๆบ้านเลยอากาศจะได้ถ่ายเทได้รอบด้านเหมือนอย่างในรูป