ต่อเติมครัวหลังบ้าน ต่อจากตอนที่แล้วหลังจากทำขาเคาน์เตอร์แล้ว ตอนนี้ก็จะเป็นการทำพื้นเคาน์เตอร์ครัว หรือท็อปเคาน์เตอร์ ทำพื้นในที่นี้ก็คือทำโครงสร้างนะครับ ยังไม่ได้ตกแต่ง ซึ่งการทำพื้นเคาน์เตอร์ส่วนใหญ่จะใช้วิธีหล่อด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยตั้งไม้แบบขึ้นมาและทำการหล่อในที่ หล่อในที่ก็หมายถึง การตั้งไม้แบบขึ้นมาในช่องระหว่างขาเคาน์เตอร์ที่ก่อไว้ แล้วตีไม้แบบทำท้องพื้นเพื่อเทคอนกรีตหล่อพื้น เมื่อหล่อคอนกรีตเสร็จและทิ้งไว้ให้คอนกรีตได้อายุก็ต้องรื้อไม้แบบออก ก็เป็นอันจบกระบวนการทำโครงสร้างเคาน์เตอร์ ที่เหลือก็จะเป็นการตกแต่ง เช่น งานจับเซี้ยม ,ฉาบปูน,ติดตั้งตู้หรือบานซิงค์ ,ปูกระเบื้องหรือปูหินแกรนิต เป็นต้น ซึ่งในขั้นตอนการทำเคาน์เตอร์ครัวของผม ผมก็ได้วางแผนไว้แล้วครับ (จอมวางแผน) กะว่าจะลดขั้น