บทความที่ผ่านมาผมได้พูดถึงเรื่อง การประมาณราคาค่าก่อสร้างบ้านไปแล้ว คราวนี้จะมาพูดถึงเรื่อง งบสร้างบ้านบานปลาย เพราะอะไร? จากการที่เราได้ราคาประมาณการทั้งหมดมาแล้ว แต่พอมาทำจริงๆทำไมงบที่ใช้ไปไม่ตรงกับรายการที่ได้ทำไว้(หรือที่คนอื่นทำให้) ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเกินงบที่ตั้งไว้