งานปูกระเบื้องห้องน้ำ เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งของงานสร้างบ้าน ส่วนหลักๆก็จะมีอยู่ 2 ส่วนคือ ปูฯพื้นและปูฯผนัง ในรูปนี้ก็กำลังจะปูฯพื้นครับ หลังจากที่ช่างปูกระเบื้องได้ปูผนังเสร็จไปแล้ว (งานกระเบื้องในห้องน้ำส่วนใหญ่ช่างฯจะปูส่วนที่เป็นผนังเสร็จก่อนแล้วจึงมาปูฯที่พื้น เนื่องจากสะดวกกว่าและลดการเสียหายของกระเบื้องพื้นที่ปูฯเสร็จไปแล้ว ลองคิดดูนะครับถ้าปูกระเบื้องที่พื้นไปก่อน แล้วมายืนทำงานปูฯผนังต่อ อาจทำความเสียหายให้กับกระเบื้องพื้นที่ปูไปแล้วได้ เช่น วางถัง หรือลากถังบนพื้น