แนะนำปูนกาวปูกระเบื้อง วัสดุก่อสร้างที่ใช้ในงานก่อสร้างบ้าน      ปูนกาวปูกระเบื้อง ก็คือ ปูนกาวซีเมนต์นั่นละครับถูกแล้ว ชื่อมันก็บอกอยู่แล้ว เอาไว้ทำอะไรล่ะ? ก็เอาไว้ติดกระเบื้องหรือปูกระเบื้องนั่นละครับ การสร้างบ้านสมัยก่อนมันไม่มีปูนแบบนี้ไม่มีปูนที่ทำขึ้นมาสำหรับปูกระเบื้องโดยเฉพาะ ช่างเขาก็ใช้ปูนสำหรับก่อ-ฉาบนั่นละ มาปูกระเบื้องถ้าเป็นปูพื้นก็เอาปูนผสมทราย ถ้าปูผนังก็ใช้ปูนเค็ม(ปูนซีเมนต์ผสมน้ำไม่ผสมทราย)