ในปัจจุบันนี้ก็มีวัสดุก่อสร้างจำพวก กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องทับกระเบื้องเดิมที่ผลิตออกมาใช้สำหรับปูกระเบื้องทับกระเบื้องเดิมได้เลยโดยไม่ต้องรื้อกระเบื้องเก่าออก ก็สะดวกดีครับหลายๆคนเห็นแล้วก็งงว่ามันสามารถปูทับของเดิมได้จริงหรือ มันก็ปูได้เพียงแต่ว่าต้องเลือกใช้ปูนกาวชนิดที่ผลิตออกมาเพื่อใช้สำหรับปูกระเบื้องทับของเดิมเท่านั้นไม่ใช่ใช้ปูนกาวทั่วไปต้องดูคุณสมบัติด้วย ผู้ผลิตเขาจะระบุไว้อยู่ที่ข้างถุง ส่วนคุณสมบัติของกาวชนิดนี้จะมีความลื่นและการหดตัวน้อยมาก มีแรงยึดเกาะสูง มันจึงสามารถปูทับกระเบื้องเก่าได้โดยไม่