การผสมปูนก่ออิฐ ในงานก่อสร้างบ้าน ไม่ว่าจะเป็นงานก่ออิฐบล็อกหรือก่ออิฐมอญ(อิฐแดง) ส่วนใหญ่ก็จะใช้อัตราส่วนผสม 1:3 (ปูนซีเมนต์ 1 ส่วน ต่อ ทรายหยาบ 3 ส่วน) เทคนิคการก่ออิฐให้งานออกมาดีที่สำคัญส่วนหนึ่งก็อยู่ที่การผสมปูนนี่เอง สังเกตดูในคลิปวิดีโอนะครับ ช่างปูนจะผสมปูนไม่ให้เหลวมาก (ดูจากการใช้จอบตัก ปูนที่ผสมแล้วก็จะเป็นก้อนติดขึ้นมา ถ้าปูนเหลวมันก็จะใช้จอบตักไม่ได้หรือตักได้มันก็จะติดขึ้นมาน้อยเพราะมันจะ