สำหรับท่านที่มีพื้นที่ข้างบ้านและกำลัง หาวิธีแต่งบ้าน หรืออยากจะตกแต่งพื้นที่บริเวณข้างบ้าน นอกจากการตกแต่งโดยการปลูกต้นไม้หรือการปลูกหญ้าแล้วยังมี ไอเดียแต่งบ้าน