ในคลิปวิดีโอเป็นการยาแนวกรเบื้องโมเสค งานปูกระเบื้องผนังครัวที่บ้านผมเอง ก็ไม่มีเทคนิคอะไรมากครับง่ายๆ สำหรับมือสมัครเล่นที่อยากจะลองยาแนวเองหรือซ่อมแซมยาแนวที่หลุดร่อนที่บ้านก็สามารถนำวิธีนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ สำหรับวัสดุ-อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในงานนี้ก็หาได้ง่ายๆราคาไม่แพงครับ เช่น วัสดุสำหรับใส่ปูนยาแนวเพื่อผสมกับน้ำและใช้ถือในขณะยาแนวก็อาจหาขันพลาสติกเก่าๆมาใช้ก็ได้หรือซื้อใหม่ก็ได้ใบ